M?natliga arkiv: april 2014

Kyrkans syn på homosexualitet granskas i SVT

SVT:s Uppdrag Granskning kommer inom några månader att sända en dokumentär där man granskar enskilda prästers syn på homosexualitet. Genom att låta en rapporter utge sig för att vara student som brottas med ”problemet” att han dras mot personer av samma kön försöka ta hjälp av präster inom kyrkan med detta försöker man komma under ytan på prästernas värderingar.

Redan innan avsnittet sänts är Kyrkan upprörda på detta, men främst p.g.a att Uppdrag Granskning utmanar den för kyrkan så viktiga tystnadsplikten för präster. Läs mer om detta GP.se

Det ska utan tvekan bli intressant att se programmet när det sänds på SVT, missa inte om ni vill få en större inblick i enskilda prästers värderingar runt detta ämne.

337 000 kr för kyrkans fest under fastan

Stockholms Stift hyr Gyllene Salen i Stockholms Stadshus för fest under fastan och betalar 337 000 kr för kalaset, samtidigt som soppkök rullar runt i landet och kampanjen utrota hungern pågår som bäst.

Detta rimmar ju ju rätt dåligt och man kan fundera på hur stiftet tänkt riktigt. Beslutet ska ha varit taget sedan länge, men det är inte mycket till ursäkt. Är det verkligen viktigt för kyrkan att hålla sig med denna typ av tillställningar? Vore det inte bättre att hitta andra sätt att belöna de som lägger mycket av sin tid och kraft för kyrkan?

http://www.kyrkanstidning.se/ledare/fasta-i-gyllene-salen

Kyrkan på besök i Israel och Palestina

Kyrkoledare har varit på studieresa till ISrael och Palestina, och delar med sig av sina intryck i ett pressmeddelande på Mynewsdesk (http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kristna_rad/pressreleases/intryck-fraan-kyrkoledarresa-till-israel-och-palestina-980232).

Resan gjordes med syfte att stödja områdets kristenhet, få en tydligare inblick i människors livssituationer samt att lära känna det Ekumeniska följeslagarprogrammet bättre.

Nedan är ett utdrag ur deras skildring:

Fred är möjlig. För fredens och rättfärdighetens skull måste ockupationen av palestinsk mark upphöra och Israels rätt att existera som stat inom internationellt erkända och att säkra gränser garanteras. Kyrkor i Sverige och världen över måste bidra till att bygga fred. Konflikter skapas av människor och konflikter kan lösas av människor med Guds hjälp.