Kyrkor

Här kommer vi att skriva mer info om kyrkor i Sverige så småningom. Ni kan under tiden läsa mer på Wikipedia här http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrka

Kortfattat så är en kyrka en byggnad som främt är avsedd för kristen gudstjänst, eller religiösa studier. I Sverige finns idag ca 3000 kyrkor (beroende på hur man definierar en byggnad som kyrka).

kyrkor i sverige

L?mna en kommentar?

0 Kommentarer.

L?mna en kommentar


Tips - du kan anv?nda dessaHTML Taggar och attribut:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>