Kyrkor

Här kommer vi att skriva mer info om kyrkor i Sverige så småningom. Ni kan under tiden läsa mer på Wikipedia här http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrka

Kortfattat så är en kyrka en byggnad som främt är avsedd för kristen gudstjänst, eller religiösa studier. I Sverige finns idag ca 3000 kyrkor (beroende på hur man definierar en byggnad som kyrka).

kyrkor i sverige

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *