Kyrkans syn på droger

Vad är kyrkans syn på droger och drogmissbruk? I katolska kyrkans katekes kan man läsa följande om drogmissbruk:

2291 Bruket av droger eller narkotika åstadkommer mycket allvarliga skador när det gäller människors hälsa och liv. Att begagna sig av sådana medel utanför ramen för strikt terapeutiska indikationer är att begå en svår synd. Hemlig framställning och handel med narkotika är handlingar som innebär förförelse; de är direkt medverkan till handlingssätt som står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen – eftersom de lockar till sådana handlingar.

För den som misstänker att någon i dess närhet missbrukar droger är hemmatester ett smidigt alternativt för att kontrollera detta. Ett exempel på leverantör är ClearVi som erbjuder många typer av drogtest. Förutom ClearVi finns flera andra aktörer som erbjuder samma produkter, sök på Google för att hitta fler.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *